App By Web LTD

משתמשת בקבצי cookies באתר זה לצרכי שיווק ובמטרה לספק לך ולאחרים חוויית גלישה טובה יותר.לשם כך אנו זוכרים ומאחסנים מידע על אופן הגלישה שלך באתר באמצעות שימוש בקבצי Cookies.
לאישור, המשך גלישה כרגיל. לחלופין, לקבלת מידע נוסף קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.


אשר וסגור מדיניות הפרטיות

קודי תשובה
000 עסקה תקינה
001 חסום
002 גנוב
003 התקשר לחברת האשראי
004 סירוב
005 מזוייף
006 ת.ז או CVV שגויים
007 ECI או UCAF/CAVV שגויים
008 תקלה ביצירת מפתח גישה לקובץ חסומים